NAMENA MAŠINE

UNOSPAK je automatska mašina namenjena za postavljane boca na transporter koje se dalje vode na liniju za punjenje, zatvaranje i zbirno pakovanje u boce. Praktično je nezamenjljiv u uslovima kada se želi izbeći kontakt radnika sa praznom bocom i kod linija većeg kapaciteta gde zamenjuje veći broj radnika koji bi ručno postavljali boce na transporter linije za punjenje.

Potrebno je da se boce iz paketa samo izruče u rotacioni doboš mašine a dalje ona posao obavlja automatski.
Proizvodi se u kapacitetima 3000, 4500, 6000, 9000 i 12000 boca na sat

TEHNIČKI OPIS

Na sopstvenom postolju mašine smešten je rotacioni doboš koji ima svoj pogon, izmenljive kasete prema obliku boca koje se trenutno pune.

U njemu je smešten mehanizam za orijentaciju boca i transportni sistem do levka za izbacivanje boca i njihovo postavljanje na transportnu traku koja nosi boce do transportera linije za punjenje. Ta transportna traka je sastavni deo linije PESET. U specijalnim slučajevima od UNOSPAK – a do transportne trake linije za punjenje ugrađuje se dodatak u vidu kratkog vazdušnog transporta boca. U slučaju da je došlo do zastoja na liniji za punjenje, pa se ova traka prepuni mašina ima senzore koji to prepoznaju i odmah zaustavlja rad. Po otklanjanu zastoja mašina produži automatski da hrani traku. Postolje mašine, sve zaštitne obloge i ostali elementi izrađeni su od nerđajućeg čelika. Elektro komandni deo je smešten u posebne ormane zaštićene od vlage.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

– kapacitet mašine Q = 3000 – 9000 boca / h
– instalisana snaga Pi = 3,4 kW
– nazivni napon U = 3 x 380 V  50 Hz
– nazivni pritisak P= 6 – 8 bar
– potrošnja vazduha (na 6 bar-a) 700 Ni / min
– dimenzije mašine sa elevatorom D x Š x V 3000 ( 3750 ) x 2000 x 2500 mm
– masa mašine M = 880 Kg
– boca PET ili PVC
– dimenzije boce max Ф 85; H = 250 mm

TEHNIČKA DOKUMENTACIJA