TESPAK 9000

NAMENA MAŠINE

Mašina TESPAK 9000 je namenjena za nanošenje termoskupljajuće etikete u već napunjene I zatvorene boce. Predstavlja jednu od mašina koje formiraju liniju u punjenju, zatvaranju, etiketiranju i formiranju zbirnog pakovanja proizvoda. U zavisnosti od potrebe tržišta mašina se može koristiti za nanošenje etiketa na boce različitog prečnika I oblika. Može se koristiti u prehrambenoj I hemijskoj industriji. Osnovna verzija mašine namenjena je za postavljanje etiketa na boce (PET boce ili boce od nekog drugog materijala).

Maksimalno iskorišćenje mašine obezbeđeno je sinhronizacijom sklopova, što obezbeđuje maksimalni kapacitet linije. Mašina ima sopstveni pogon, pa može da radi samostalno. Može se isporučiti I odvojeno odnosno mašina TES za nabacivanje PP folije i mašina SLIVPAK koja pod dejstvom pare deluje na termoskupljajuću etiketu i skuplja je oko boce.

TEHNIČKI OPIS

TESPAK 9000 je automatska mašina, projektovana za postavljanje termoskupljajuce etikete na boce razlicitih zapremina. Procesom rada mašine upravlja programabilni logički kontroler (PLC). Prema vrsti pogonskih elemenata ovo je pneumatsko mehanička mašina. Dopremanje punih I zatvorenih boca vrši se pomoću transportera sa transportnom trakom. Pomoću sklopa uvodnog puža vrši se precizno određivanje položaja boca na transporteru što je veoma važno kod postavljanja termoskupljajuće etikete. Nakon registrovanja boce vrši se premotavanje etikete sa kotura pomocu gumenih I zatežućih valjaka. U odnosu na oblik boce, etiketa pre odsecanja prolazi preko ,,Torpeda” koji ima zadatak da formira oblik etikete prema boci. Dužina etikete zavisi od formata boce.

Odsecanje etikete vrši se pomoću obrtnih noževa koji se aktiviraju kada senzor registruje bocu. U zavisnosti od potrebe, nanošenje etikete se može vršiti preko cele boce, ili do određene visine gde se koristi sklop za graničenje donje pozicije etikete. Nakon nanošenja etikete boce se dalje transportuju do parnog tunela koja ima zadatak da paru koja se priprema u kotlu dopremi do komora i usmeri je na bocu.
Transport pare vrši se pomoću cevovoda i dalje do komore. Slivpak u sebi sadrži dve komore, jednu u kojoj se vrši dejstvo pare po celoj boci a druga u kojoj se vrši finalno oblikovanje etikete. I jedna i druga komora imaju mogućnost regulacije protoka pare. Ovakvom koncepcijom se dobila visoka pouzdanost i jednostavnost mašine, što se ogleda u lakom održavanju i podešavanju. Mašina je izrađena od kvalitetnih konstrukcionih čelika koji podležu svim standardima.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

– kapacitet mašine Q = 9000 boca/h
– instalisana snaga Pi = 2,60 kW
– nazivni napon 3 x 380 V  50 Hz
 – nazivni pritisak P = 6 ¸ 8 bara
– potrošnja vazduha 3,50 NL/min
– vrsta folije Termoskupljaća PE
– spoljni precnik etikete 500 mm
– dimenzija: precnik min 25 mm, max 155 mm
– dimenzija: visina max 350 mm
– duzina etikete max 300 mm
– debljina etikete 40 – 80 mkm
– potreban kapacitet pare: 350 kg / h – 1 bara
– dimenzije mašine D x Š x V 8000 x 1900 x 3000 mm
– masa mašine M = 1960 kg

TEHNIČKA DOKUMENTACIJA