TERMOPAK 400

NAMENA MAŠINE

Ova mašina je namenjena za pojedinačno i grupno pakovanje proizvoda u foliju, koja ima sposobnost termičkog skupljanja, te na taj nacin prijanja uz proizvod i čini zaštitu od spoljašnjih uticaja, a kod grupnih pakovanja ostvaruje i dobru homogenost paketa.

TEHNIČKI OPIS

TERMOPAK 400 je poluautomatska mašina i sastoji se iz nekoliko jedinica – uredjaja koji sačinjavaju funkcionalnu celinu.

Jedinica za oblaganje folijom se sastoji iz nosača kotura gornje i donje folije, kao i mehanizma sa pokretnim grejačem ( peglom ) za otsecanje i zavarivanje folije. Rukovalac formira paket na radnoj ploči i ručno ga pregura kroz film folije, a zatim spušta peglu i vrši zavarivanje i otsecanje folije.

Transportna traka je izrađena od žičanog pletiva, a transporter je opremljen pogonskim i zateznim bubnjem, kao i jedinicama za zatezanje. Pogonjen je motoreduktorskim prenosnikom.

Komora za termoskupljanje je postavljena na postolje transportera, a u njoj se vrši zagrevanje folije. Vazduh u komori se zagreva električnim grejačima, njegova cirkulacija se ostvaruje aksijalnim ventilatorom, a temperatura se reguliše pomoću termoregulatora. Komora je termički izolovana.

Jedinica za hlađenje paketa se nalazi iza komore i služi da ohladi foliju kojom je paket obmotan. Hlađenje se obavlja u struji hladnog vazduha koju ostvaruje ventilator.
Prihvatni sto sa valjcima se nalazi u produžetku žičanog transportera.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

– kapacitet mašine Q = 4 – 6 cikl / min
– instalisana snaga Pi = 13 kW
– nazivni napon 3 x 380 V  50 Hz
– nazivni pritisak P = 6 – 8 bar
– potrošnja vazduha (na 6 bar-a) 150 Nl / min
– dimenzije mašine D x Š x V 2650 x 800 x 1500 mm
– masa mašine M = 480 Kg
– vrsta folije Termoskupljajuća PE
– maksimalna širina folije B1 = 420 mm
– debljina folije 0,07 – 0,11 mm

TEHNIČKA DOKUMENTACIJA