SEBOPAK 1000 01

NAMENA MAŠINE

Mašina za pakovanje SEBOPAK 1000 01 je namenjena za punjenje i zatvaranje boca od 0.1 litra, za pakovanje svih vrsta mirnih tečnosti koje se koriste u mlekarskoj, hemijskoj i raznim drugim industrijama.

Najčešću primenu ova mašina ima za pakovanje tonera odnosno pigmenata za nijansiranje unutrašnjih zidnih boja.

TEHNIČKI OPIS

Mašina SEBOPAK 1000 01 je horizontalnog tipa, linijska i automatizovana, sa ručnim ulaganjem boca na transporter. Prema vrsti pogonskih elemenata ovo je pneumatsko mehanička mašina. Kompletna mašina je izrađena od nerđajućeg čelika. Proces rada je elektronski upravljan. Mašina se sastoji iz sledećih sklopova, koji u tehničkom i tehnološkom smislu predstavljaju jedinstvenu celinu: transporter za boce, modul za doziranje, jedinica za dodavanje i nabijanje zatvarača, zavijanje zatvarača i datumiranje.

Modul za doziranje je izveden kao klipni dozator sa pneumatskim pogonom i preciznom mehaničkom kontrolom dozirane količine. Usisavanje tečnosti se vrši iz posude koja se nalazi pored mašine (‘sa poda’). Ventilski sistem obavlja razdvajanje taktova usisavanja i potiskivanja tečnosti. Jedinica za dodavanje i nabijanje zatvarača se sastoji od šaržera u koji se smeštaju zatvarači, rotacionog dodavača, kanala za vođenje poklopaca, kao i pneumatskog mehanizma za nabijanje zatvarača na bocu.

Boce prirodnim padom silaze u za to pripremljen sud.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

– kapacitet mašine Q = 1000 bočica / h
– opseg doziranja 0,1 lit
– instalisana snaga P = 0.75 KW
– nazivni napon U= 3 x 380 V : 50Hz
– nazivni pritisak P = 6 – 8 bar
– potrošnja vazduha (na 6 bar-a) 140 Nl / min
– dimenzije mašine D x Š x V 1800 x 1500 x 1600 mm
– masa mašine M = 390 kg

TEHNIČKA DOKUMENTACIJA