NAMENA MAŠINE

SEBOPAK 1000 je namenjen za punjenje, zatvaranje i datumiranje boca sa širim grlom (može I drugo grlo ), za pakovanje svih vrsta mirnih tečnosti koje se koriste u mlekarskoj, hemijskoj, industriji sokova i sl. (može i standardno grlo). Na ovoj mašini se mogu pakovati boce u dve veličine, sa najvećom zapreminom do jednog litra, uz neophodno podešavanje određenih parametara.

Mašina SEBOPAK 1000 P je istovetna mašini SEBOPAK 1000 osim načina doziranja, koje se odradjeno tako da se dozirna cev spušta do dna boce ili tegele pa podizanjem cevi u vis ujedno dozira tečnost. Ova vrsta doziranja primenjuje se kod penušavih tečnosti.

TEHNIČKI OPIS

Mašina SEBOPAK 1000 je horizontalnog tipa, linijska i automatizovana, sa ručnim ulaganjem boca na transporter. Prema vrsti pogonskih elemenata ovo je pneumatsko mehanička mašina.

Proces rada je elektronski upravljan. Mašina se sastoji iz sledećih sklopova, koji u tehničkom i tehnološkom smislu predstavljaju jedinstvenu celinu: transporter za boce, modul za doziranje, jedinica za dodavanje i nabijanje zatvarača, zavijanje zatvarača, datumiranje, prihvatni okretni sto. Transporter za boce se sastoji od prokronske šarnirne trake, pogonske i zatezne jedinice i elemenata za precizno vođenje trake. Sastavni deo transportera čine i elementi za podešavanje položaja trake u zavisnosti od veličine amabalaže, kao i nosači transportera i zaštitne obloge. Na traci se nalaze trnovi koji služe za vođenje i pozicioniranje boca.

Pogonska jedinica se sastoji od motoreduktora i koračnog reduktora koji obezbeđuje taktno (koračno) kretanje trake. Ovaj mehanizam obezbeđuje bestrzajno kretanje transportera, kao i precizno pozicioniranje boca na radnim stanicama. Modul za doziranje je izveden kao klipni dozator sa pneumatskim pogonom i preciznom mehaničkom kontrolom dozirane količine. Usisavanje tečnosti se vrši iz posude koja se nalazi pored mašine (‘sa poda’). Ventilski sistem obavlja razdvajanje taktova usisavanja i potiskivanja tečnosti. Jedinica za dodavanje i nabijanje zatvarača se sastoji od šaržera u koji se smeštaju zatvarači, rotacionog dodavača, kanala za vođenje poklopaca, kao i pneumatskog mehanizma za nabijanje zatvarača na bocu. Jedinica za zavijanje zatvarača se sastoji od postolja , motora sa prenosnim mehanizmom, pneumatskog cilindra za vođenje glave zatvarača kao i same glave zatvarača.

SEBOPAK je izrađen od nerđajućeg čelika a procesom upravlja programabilni logički kontroler (PLC).

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

– kapacitet mašine Q = 1000 boca / h
– opseg doziranja 0,20 – 1 l
– instalisana snaga Pi = 2.9 kW
– nazivni napon U = 3 x 380 V  50 Hz
– nazivni pritisak P = 6 – 8 bar
– potrošnja vazduha (na 6 bar-a) 140 Nl / min
– dimenzije mašine D x Š x V 1800 x 1200 x 1800 mm
– masa mašine M = 415 Kg

TEHNIČKA DOKUMENTACIJA