NAMENA MAŠINE

PERPAK 3000 – je automatska mašina namenjena za ispiranje i dezinfekciju boca na liniji punjenja. Tako je koncipirana da moze da radi i samostalno uz dodatak transportera koji uvodi i odvodi boce iz mašine. Mašina je koncipirana kao kružna, horizontalna što omogućava laku reglažu i olakšan pristup vitalnim delovima mašine. Za proces ispiranja i dezinfekcije moguće je koristiti fluide po izboru (persićetna kiselina, hlor,ozon…), a na osnovu propisanih tehnoloških zahteva i mogućnosti koje dostavlja kupac mašine.
Takođe je predviđeno proporcionalno doziranje pojedinih sredstava na bazi persićertne kiseline čime se stiču uslovi za pravilan i racionalan postupak dezinfekcije. Mašina je izrađena od nerđajucih materijala, a radna zona obezbedjena oblogama izradjenih od nerđajućeg lima sa pleksiglasom čime je omogućena vizuelna kontrola radne zone.

TEHNIČKI OPIS

Boce se u radnu zonu mašine dovode putem transportera gde ih razdvaja ulazni puž koji radi u sinhronizaciji sa uvodnom zvezdom boca. Uvodna zvezda jednu po jednu bocu uvodi u radno kolo mašine gde ih prihvataju stezaljke koje bocu hvataju u zoni grlića boce.

Ovakvih stanica na mašini ima 12, a sa ciljem da se obezbedi traženi kapacitet. Stezaljke sa bocom bivaju na putu radnog kola prevrnute posredstvom kopira i nabacuju se na cev za ispiranje i dezinfekciju. Na putu odlaženja boce prema izvodnoj zvezdi vrsi se ubrizgavanje fluida.

Po izboru je moguće ubrizgavati jedan pa drugi fluid ili po želji vršiti ispiranje pa dezinfekciju boce. Pošto je boca za vreme postupka dezinfekcije okrenuta grlićem naniže, fluid za dezinfekciju se sliva niz zidove boce, a nakon završenog postupka biva odstranjen.

Na kraju procesa boca se prevrće u normalan polozaj i izvodna zvezda je vraća nazad na transporter. Ukoliko dođe do prekida ili diskontinuiteta u dotoku boca odgovarajuća mesta bez boca ne vrše ubrizgavanje fluida za dezinfekciju.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

– kapacitet mašine Q = 3000 boca / h
– instalisana snaga P = 2 kW
– nazivni napon U = 3 x 380 V  50 Hz
– nazivni pritisak P = 6 – 8 bar
– potrošnja vazduha (na 6 bar-a) 100 Nl / min
– dimenzije mašine D x Š x V 2650 x 1650 x 2250 mm
– masa mašine M = 1750 Kg
– visina boce 190 mm – 340 mm
– prečnik boce Φ = 110 mm

TEHNIČKA DOKUMENTACIJA