DOZATOR PD 1000 mini

NAMENA UREĐAJA

Ovaj uređaj je namenjen za odmeravanje i doziranje tečnosti ili drugih materija u već formirane i napunjene posude.
Može se koristiti i kao samostalna i kao u sklopu PD 5000 mini.

TEHNIČKI OPIS

Uređaj PD 1000 Mini je koncipiran kao mehanizam sa pneumatskim upravljačkim pogonskim elementima,
Dozirni sistem je izveden kao klipni pumpni mehanizam, sa nepovratnim ventilima koji omogućavaju precizno punjenje dozatora prilikom usisavanja mase, a time i veliku preciznost i ponovljivost odmerene količine.
Iznad dozatora nalazi se konusna posuda sa poklopcem u koju se ručno usipava masa koja se dozira.
Kompletan uređaj je izrađen od nerđajućeg čelika i drugih materijala dozvoljenih za korišćenje u prehrambenoj industriji.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

– kapacitet Q = 1000 ciklusa / h
– pritisak vazduha P = 6 – 8 bar-a
– potrošnja vazduha (na 6 bar-a) 35 Nl / min
– dimenzije mašine D x Š x V 950 x 500 x 750
– težina uredjaja M = 85 kg
– vrsta pogona Pneumatski

TEHNIČKA DOKUMENTACIJA