MONOPAK 2000 F UP clean

NAMENA MAŠINE

MONOPAK 2000 F UP clean – je automatska mašina za punjenje u polistirenske ili polipropilenske posude sira tipa feta u zoni natpritiska. Najmasovniju primenu ova mašina ima na linijama za pakovanje kiselo-mlečnih proizvoda, fete sireva, u zapreminama od 0,20 do 1,00 litara. Mašina se može raditi sa više različitih prečnika posude. Prelazak sa jednog pakovanja na drugo traje do 10 (deset) minuta.

Koncepcija mašine je takva, da se u automatskom ciklusu obavljaju sinhronizovane funkcije: automatsko spuštanje posuda u ležište transportne trake, dozitanje anti stika, doziranje sirila kroz statički mešač zajedno sa koncentratom sa odmeravanjem, dozitanje anti penušavca, uzimanje aluminijumskih poklopaca sa privarivanjem, zavarivanje AL poklopaca, spuštanje i nabijanje uskočnih poklopaca, traverzna za ink –jet kao i iznošenje na prihvatni sto.

TEHNIČKI OPIS

Ova dvoredna, linijska horizontalna mašina radi u taktnom režimu rada, i prema vrsti pogona i načinu funkcionisanja predstavlja kombinaciju mehaničkih i pneumatskih mehanizama – modula.
Mašinu pogoni motoreduktor preko koračnog reduktora transportera. Na razdelnom reduktoru se nalazi lančanik sa sigurnosnom čivijom, koji čuva mašinu od preopterećenja. Ulogu međufaznog povezivanja svih elemenata ciklusa mašine vrši transporter, koji prenosi posude od jednog mehanizma do drugog, sve do izbacivača posuda koji ih iznosi na prihvatni sto odakle ih radnik skuplja i odlaže na željeno mesto.
Postolje mašine, zaštitne obloge, i ostali elementi koji dolaze u kontakt sa materijom koja se pakuje su izrađeni od nerđajućeg čelika.

Tretman posuda i poklopaca UV lampama kao i zona doziranja nalaze se u oklopljenom delu mašine sa prečišćenim vazduhom (HEPA filter) a u zoni natpritiska. HEPA filter usisava okolni vazduh kroz predfilter, prečićava ga apsolutni filter i šalje u oklopljeni deo mašine. Na samom kućištu filtera se nalazi precizni manometar na kome se očitava razlika u pritiscima između okoline i oklopljenog dela mašine, gde su smešteni dozirni ventil, UV tretmen čaša i UV tretman Al poklopaca.

Doziranje je klipno sa odmeravanjem a napajanje dozatora se vrši iz tri suda – sirilo, koncentrat i antistick sa anti penušavcom.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

– kapacitet mašine Q = 2000 posuda / h
– opseg doziranja 0,20 – 1,00 l
– instalisana snaga Pi = 1,75 kW
– nazivni napon U = 3 х 380 V 50 Hz
– nazivni pritisak P = 6 – 8 bar
– potrošnja vazduha (na 6 bar-a) 250 Nl / min
– dimenzije mašine D x Š x V 3650 x 1200 x 2000  mm
– masa mašine M = 1390 Kg
– prečnik venca čaše za termovar D = posuda jedan prečnik poklopca

TEHNIČKA DOKUMENTACIJA