MONOPAK 1500 05 3D

NAMENA MAŠINE

MONOPAK 1500 05 3D je automatska mašina za pakovanje pastoznih, tečnih I rastresitih proizvoda u polistirenske ili polipropilenske čašice. Najmasovniju primenu ova mašina ima na linijama za pakovanje proizvoda koji se naknadno mešaju pre upotrebe, u zapreminama od 0,050 do 0,250 litara.

Koncepcija mašine je takva, da se u automatskom ciklusu obavljaju sinhronizovane funkcije: uzimanje čaša iz šaržera, doziranje voća, doziranje sa odmeravanjem jogurta u istu čašu na voće, doziranje kranca u drugi deo čaše, uzimanje poklopaca, zavarivanje poklopaca, i odlaganje punih zatvorenih čaša na prihvatni sto.

Nivo automatizacije omogućava minimalno angažovanje radne snage, a veliki kapacitet obezbeđuje njenu brzu isplativost.

TEHNIČKI OPIS

Ova jednoredna, linijska horizontalna mašina radi u taktnom režimu rada, I prema vrsti pogona I načinu funkcionisanja predstavlja  kombinaciju mehaničkih I pneumatskih mehanizama – modula.

Ulogu međufaznog povezivanja svih elemenata ciklusa mašine vrši transporter, koji prenosi čaše od jednog mehanizma do drugog, sve do izbacivača čaša koji ih iznosi na prihvatni sto odakle ih radnik skuplja i zbirno pakuje.

Doziranje voća je klipno, sa zapreminskim odmeravanjem količine, a napajanje dozatora se može vršiti i iz posebne konusnog levka koja se nalazi na mašini.

Doziranje jogurta je klipno, sa zapreminskim odmeravanjem količine, a napajanje dozatora se može vršiti i iz posude koja se nalazi na mašini.

Doziranje kranca je sa kofičastim dozatorima sa odmeravanjem količine, a vrši se iz levka na dozatoru.

Postolje mašine, zaštitne obloge, i ostali elementi koji dolaze u kontakt sa materijom koja se pakuje su izrađeni od nerđajućeg čelika.

Mašina se isporučuje sa nosačem za ink yet.

Uz mašinu se isporučuje kompletna dokumentacija (upustvo za rukovanje I održavanje sa elektro I pneumatskim šemama  I uverenjima) kao I komplet rezervnih delova.

Ovakvom koncepcijom se dobila visoka pouzdanost i jednostavnost mašine, što se ogleda u lakom održavanju i podešavanju, kao i kratkom vremenu servisiranja.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

– kapacitet mašine Q = 1000 posuda / h
– opseg doziranja 0,20 – 1,00 l
– instalisana snaga Pi = 1,75 kW
– nazivni napon 3 x 380 V  50 Hz
– nazivni pritisak P = 6 – 8 bar
– potrošnja vazduha (na 6 bar-a) 150 Nl / min
– dimenzije mašine D x Š x V 3200 x 1000 x 1800 mm
– masa mašine M = 1190 Kg
– prečnik venca  čaše za termovar D = po uzorku

TEHNIČKA DOKUMENTACIJA