MONOPAK 1000 20P T clean

NAMENA MAŠINE

MONOPAK 1000 20P T clean je namenjena za punjenje posuda kiselo-mlečnim proizvodima, a sa mogućnošću implementacije raznih vrsta dozatora za tečne, pastozne, kremaste, komandne, praškaste ili zrnaste materije koje se koriste u raznim industrijama.

Na ovoj mašini se mogu pakovati posude u više veličina i dimenzija sa najvećom zapreminom do 2 litra ( kilograma ), uz neophodno podešavanje određenih parametara.

TEHNIČKI OPIS

Ova jednoredna, linijska horizontalna mašina radi u taktnom režimu rada, I prema vrsti pogona I načinu funkcionisanja predstavlja  kombinaciju mehaničkih I pneumatskih mehanizama – modula.

Ulogu međufaznog povezivanja svih elemenata ciklusa mašine vrši transporter, koji prenosi čaše od jednog mehanizma do drugog, sve do izbacivača čaša koji ih iznosi na prihvatni sto odakle ih radnik skuplja i zbirno pakuje.

Doziranje voća je klipno, sa zapreminskim odmeravanjem količine, a napajanje dozatora se može vršiti i iz posebno konusnog levka koja se nalazi na mašini.

Doziranje jogurta je klipno, sa zapreminskim odmeravanjem količine, a napajanje dozatora se može vršiti i iz posude koja se nalazi na mašini.

Doziranje kranca je sa kofičastim dozatorima sa odmeravanjem količine, a vrši se iz levka na dozatoru.

Postolje mašine, zaštitne obloge, i ostali elementi koji dolaze u kontakt sa materijom koja se pakuje su izrađeni od nerđajućeg čelika.

Mašina se isporučuje sa nosačem za ink yet.

Uz mašinu se isporučuje kompletna dokumentacija (upustvo za rukovanje I održavanje sa elektro I pneumatskim šemama  I uverenjima) kao I komplet rezervnih delova.

Ovakvom koncepcijom se dobila visoka pouzdanost i jednostavnost mašine, što se ogleda u lakom održavanju i podešavanju, kao i kratkom vremenu servisiranja.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

 

– kapacitet mašine Q = 1000 posuda / h za punjenje do 1000 grama
– opseg doziranja 0,50 – 2,00 kg
– instalisana snaga Pi = 3,50 kW
– nazivni napon 3 x 380 V  50 Hz
– nazivni pritisak P = 6 – 8 bar
– potrošnja vazduha (na 6 bar-a) 400 L / min
– dimenzije mašine D x Š x V 4600 (4900) x 1300 x 2650
– masa mašine M = 1.700 Kg

TEHNIČKA DOKUMENTACIJA