KZ 800 D

NAMENA UREĐAJA

Ovaj uređaj je namenjen za odmeravanje, doziranje i pakovanje tečnosti u polistirenske i polipropilenske čašice, u zapreminama od 100 do 500 mililitara, koje se na samom uređaju zatvaraju aluminijumskim poklopcima. Konstruisana je za doziranje kiselomlečnih proizvoda, a može se koristiti i za druge materije, kako u prehrambenoj, tako i u drugim industrijama.

Može se izraditi za razne vrste ambalaže, najčešće je to za čašu Φ 75 ili za čašu Φ 95 ili za obe čaše ( Φ 75 i Φ 95 ).

TEHNIČKI OPIS

Uređaj KZ 800 D je koncipiran kao horizontalni jednoredni rotacioni poluautomat sa ručnim upravljačkim i pogonskim elementima, sa ručnim startovanjem svakog pojedinačnog ciklusa.

Dozirni sistem je izveden kao vremenski zapreminski mehanizam, sa automatskim odžavanjem nivoa tečnosti u dozirnom loncu mašine, što omogućava veliku preciznost i ponovljivost odmerene količine.

U proizvodnom programu je i verzija sa klipnim dozatorom i zakretnim dozirnim ventilom, pogodna za doziranje kremova i pastoznih materija (tip KZ 800 DK).

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

– kapacitet mašine Q = 800 jedinica / h
– opseg doziranja 0,10 – 0,50 litar
– instalisana snaga P = 0.85 k W
– nazivni napon U = 220 V ; 50 Hz
– dimenzije mašine D x Š x V 900 x 500 x 1000
– masa mašine M = 110 kg
– prečnik venca čašice Po uzorku