FORMOPAK 1500 – 6000 maslac

NAMENA MAŠINE

FORMOPAK 1500 – 6000 je automatska mašina namenjena za formiranje, odmeravanje, doziranje i zatvaranje manjih PVC i polistirenskih posuda, uz istovremenu izradu ove ambalaže na samoj mašini, postupkom termoformiranja. Namenski se izrađuje za pakovanje kremastih i pastoznih materija, kao sto su: maslac, sirni namazi (ABC) maslo i slično, (moguće i toplo pakovanje na 75 stepeni za posude 15 i 20 grama) u veličinama od 15 i 20 grama, koje se na samom uredjaju zatvaraju aluminijumskom folijom (dva alata).

Na zahtev naručioca uz mašinu se isporučuju dodatni setovi izmenljivih alata za pakovanje 1 x 125 grama i 1 x 250 grama. Zatvaranje se vrši termo zavarivanjem pomoću stalno zagrejane pegle. Mašina je oklopljena prokronskom konstrukcijom i pleksiglasom od zone formiranje posudica do zone termovarenja stalno zagrejanom peglom ( mašine ovakvog tipa nisu predviđene da rade u nadpritisku ) Maslac se ne dogrejava jer se isti puni na sobnoj temperaturi, dok je moguće toplo pakovanje na 75°C topljenih ili namaznih sireva.

TEHNIČKI OPIS

Po načinu rada i upravljačkim karakteristikama ovo je dvoredna linijska mašina, horizontalna, sa taktnim režimom rada. Sastavljena je iz više jedinica – modula, objedinjenih u jednu funkcionalnu celinu, čijim radom upravlja programabilni logički kontroler (PLC).

Prema vrsti pogona ova mašina predstavlja kombinaciju pneumatskih i mehaničkih mehanizama, koji obavljaju i funkcije formiranja čančića, odmeravanja i doziranja mase, zatvaranje posudica, odsecanja, iznošenja sa mašine i namotavanja otpadne folije. Ova mašina je opremljena dozirnim loncem, formiranim kao dupli, koji omogućava održavanje temperature mase pri doziranju ( maslac se puni na sobnoj temperaturi). Dozirni sistem je izveden kao klipni pumpni mehanizam, sa ventilskim sistemom koji omogućava precizno punjenje dozatora pri usisavanju, a time i veliku preciznost i ponovljivost odmerene količine. ( Sistem se povezuje na CIP pranje ). Prema zahtevu Kupca, transport maslaca vrši se uz pomoć elevatora. Pumpa za prenos maslaca je kapaciteta 4m3/sat rada, pritisak maksimalno 5 Bar-a, broj obrtaja pumpe 315/minuta rada, kapacitet prihvatnog koša 100 l, dok je isti pokretan elektromotornim pogonom snage 2.2 kW. Svi elementi pumpe koji su u dodiru sa transportiranim fluidom su od nerđajućeg čelika Č 4580, a stator pumpe je od belog NBR-a (70 shore-a). Prilikom pranja demontira se špingla, rotor i cevovod i potapa za pranje. Garancija na pumpu je godinu dana, dok stator ne podleže garanciji, te je u cenu uključen još jedan rezervni stator. Na zahtev korisnika vrši se i transport maslaca od bućkalice do dozirnog suda a za davanje dodatne ponude potreban je tlocrt prostorije investitora. Zatvaranje posuda se vrši aluminijumskom folijom sa termo lakom, namotanom na kotur, sa štampom ili bez nje. Posle zavarivanja se traka odseče, a napunjene posudice padaju na transporter koji ih iznosi sa mašine. ( automatsko namotavanje otpada ) Kontrola temperature pegle se vrši termoregulatorom. Otisak datuma zavisi od želje kupca – inače se radi sa tri dvocifrena broja – ali se isti prilagođava željama kupca. Svi elementi koji dolaze u kontakt sa materijom koja se pakuje izrađeni su od nerđajućeg čelika i drugih materijala atestiranih za upotrebu u prehrambenoj industriji.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

– kapacitet mašine Q = 1500 – 6000 jedinica / h
– opseg doziranja ( 2 – 4 – 8 ) x 10 – 30 grama
– opseg doziranja (1 – 2 ) x 125 – 250 g
– instalisana snaga Pi = 4,5 – 7.5 кW
– nazivni napon U = 3 x 380 V  50 Hz
– nazivni pritisak P = 6 – 8 bar
– potrošnja vazduha (na 6 bar-a) 300 – 600 Nl / min
– dimenzije mašine D x Š x V 3650 ( 4200 ) x 1400 x 1900 mm
– masa mašine M = 1320 – 1780 Kg