ETPAK RF – Roll Feed

NAMENA MAŠINE

Mašina ETPAK RF – Roll Feed je namenjena za nanošenje PP etikete na već napunjene I zatvorene boce. Predstavlja jednu od mašina koje formiraju liniju u punjenju, zatvaranju, etiketiranju i formiranju zbirnog pakovanja proizvoda. U zavisnosti od potrebe tržišta mašina se može koristiti za nanošenje etiketa na boce različitog oblika (četvrtaste, pravougaone, okrugle), različitih dimenzija. Same boce mogu biti izradjene od različitih materijala. Masina se može se koristiti u prehrambenoj I hemijskoj industriji.

Osnovna verzija mašine namenjena je za postavljanje etiketa na boce (PET boce ili boce od nekog drugog materijala). Maksimalno iskorišćenje mašine obezbeđeno je sinhronizacijom sklopova, što obezbeđuje maksimalni kapacitet linije. Mašina ima sopstveni pogon, pa može da radi samostalno.

TEHNIČKI OPIS

ETPAK RF – Roll Feed je automatska mašina, projektovana za nanošenje polipropilenskih etiketa na boce. Mašina predstavlja sklop servo, mehanickog I pneumatskog pogona čiji su moduli I sklopovi medjusobno povezani u jednu logičku celinu kojom se upravlja putem PLC kontrolera. Kod mašine ETPAK RF – Roll Feed etiketa se obmotova potpuno oko boce. Boce u mašinu dolaze putem ulaznog transportera čiji je rad sinhronizovan sa brzinom mašine. Mašina moze imati svoj transporter, a može se I implementirati u postojeću liniju sa postojećim sistemom transporta boca. Na ulazu u mašinu boce nailaze na pužni uvodnik progresivnog koraka čiji je zadatak da boce dovede na odgovarajuće osno rastojanje, odnosno na korak ulazne zvezde tj. samog karusela. Boce dovedene na odgovarajući korak putem ulazne zvezde I sistemom razdelnika ulaze u karusel koji pomoću specijalno profilisanih tacni I pritiskivača drži bocu strogo u zoni kinematskog kruga karusela.

U zavisnosti od oblika boce, vrši se njeno rotiranje oko sopstvene ose na karuselu. Karusel bocu koja se rotira oko svoje ose dovodi do vacuum doboša koji etiketu namazanu vrućim lepkom I odsečenu na tačnu meru nanosi na bocu. Brzina rotacije boce I vacuum doboša je usaglašena tako da se prilikom rotacije vrši I zatezanje etikete oko boce. Na kraju procesa etiketiranja boca prolazi pored peglača, kroz izlaznu zvezdu I odatle napušta mašinu. Odmotavanje etikete iz kotura, odsecanje etikete, nanošenje vrućeg lepka na njen početak I kraj I sam transfer etikete do boce obavlja se pomoću posebnih sklopova. Odgovorni sklopovi za navedeno funkcionisanje su sklop za odmotavanje etikete sa kotura, transfer valjci, sistem za foto detekciju markica, sklop za odsecanje etikete pomoću specijalnog rotacioinog I staticnog noza, sklop za nanošenje vrelog lepka, kao I sklop sa vacuum dobošem za preuzimanje spremne etikete I njeno dalje nanošenje na bocu.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

– kapacitet mašine Q = 12000 boca / čas – okrugle boce
– kapacitet mašine Q = 9000 boca / čas – pravougaone i druge boce
– format boce 0,2 – 2,5 L
– instalisana snaga P = 22 kW
– nazivni napon U = 3 x 380 В ; 50 Hz
– nazivni pritisak 6 bar – a
– potrošnja vazduha 200 L / min
– kvalitet vazduha klasa 6
– filteri vazduha 35 – 50 mkm
– vrsta etikete PP – polipropilen
– spoljni prečnik etikete 600 mm
– unutrašnji prečnik etikete 152 mm
– dimenzija: prečnik min 52 mm, max 115 mm
– dimenzija: visina min 150 mm, max 370 mm
– širina etikete min 50 mm, max 175 mm
– dužina etikete min 200 mm, max 375 mm
– debljina etikete 35 – 45 mkm
– vrsta i temperatura lepka hot melt – 120 do 160 °C
– dimenzija mašine ( Š + D + V ) 2800 x 2600 x 2700 mm
– masa mašine M = 3550 Kg

TEHNIČKA DOKUMENTACIJA