DOZOPAK 1200 S UP

NAMENA MAŠINE

Mašina za punjenje DOZOPAK 1200 S UP – bez dozatora je namenjena za punjenje posuda za sveži sir, isporučuje se bez dozatora a sa mogućnošću implementacije raznih vrsta dozatora za tečne, pastozne, kremaste, komandne, praškaste ili zrnaste materija koje se koriste u raznim industrijama. U primeni je sa punilicom za sveži sir u komadićima firme PARIPAC.

Na ovoj mašini se mogu pakovati posude u više veličina i dimenzija sa najvećom zapreminom do jednog litra ( kilograma ), uz neophodno podešavanje određenih parametara.

TEHNIČKI OPIS

Mašina DOZOPAK 1200 S UP – bez dozatora je horizontalnog tipa, linijska i automatizovana, sa automatskim ulaganjem posuda na transporter, spuštanjem i nabijanjem uskočnih poklopaca kao i iznošenja sa istog na obrtni prihvatni sto.

Prema vrsti pogonskih elemenata ovo je pneumatsko mehanička mašina.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

– kapacitet mašine Q = 1200 posuda / h za punjenje od 500 grama
– opseg doziranja 0,5 – 1 lit
– instalisana snaga P = 0.25 kW
– nazivni napon 3 x 380 V ; 50 Hz
– nazivni pritisak P = 6 – 8 bar
– potrošnja vazduha (na 6 bar-a) 70 Nl / min
– dimenzije mašine D x Š x V 3000 x 1100 x 1800 mm
– masa mašine M = 470 kg

TEHNIČKA DOKUMENTACIJA