AUTOMATSKA LINIJA BLOK 1500 – 12000

PERPAK 3000 – 12000 mašina za dezinfekciju boca. PERPAK 1500 – 12000 namenjen je za ispiranje PET boca sa širokim grlom i navojnim zatvaračem zapremine od 0,25 do 2,00 litara. Proizvodi se u kapacitetima od 1500 – 12000 boca na sat.

SEBOPAK PUNILICA 1500 – 12000 masina za punjenje boca. Punjenje je floumetrisko što obezbeđuje veliku tačnost doziranja. Floumetrijskim sistemom je moguće dozirati i jogurt sa parčićima voća. Kružni punjač je snabdeven davačem za kontrolu nivoa tečnosti u sudu, regulaciom dotoka tečnosti i automatskim sistemom za pranje mašine. Dozirni sistem se pere iznutra i spolja a sistem falš boce obezbeđuje da nema nepotrebnog prskanja CIP sredstva po mašini

SEBOPAK ZATVARAČICA 1500 – 12000 masina za zatvaranje boca. Drugi deo je zatvaračica koja ima svoj selektor čepova, sistem za nabacivanje čepa na bocu i zavijanje do podešenog momenta, neophodnog da bi boca bila propisno zatvorena. Senzor prisutnosti boce kontroliše ispuštanje poklopaca samo kada je boca prisutna.