MONOPAK 1500 – 12000 05 02 UP

NAMENA MAŠINE

MONOPAK 1500 – 12000 05 02 UP – je automatska mašina za pakovanje tečnih proizvoda i kremova u polistirenske ili polipropilenske čašice. Najmasovniju primenu ova mašina ima na linijama za pakovanje kiselomlečnih proizvoda i krem sireva, u zapreminama od 0,10 do 0,50 litara. Mašina ja sa izmenjivim šoljama, dozatorima,uzimačima čaša i poklopaca da bi se na njoj moglo pakovati i čaše od 02 i 05 litara ( Φ 75 I Φ 95 ). Može koncepcija sa jednom vrstom ambalaže ali I sa više izmenjivih alata za dodatne ambalaže

Prelazak sa jednog pakovanja na drugo traje do 10 (deset) minuta.

Koncepcija mašine je takva, da se u automatskom ciklusu obavljaju sinhronizovane funkcije: uzimanje čaša iz šaržera, doziranje sa odmeravanjem, uzimanje poklopaca, zavarivanje poklopaca, uzimanje i nabijanje uskočnih poklopaca, datumiranje i odlaganje punih zatvorenih čaša na prihvatni sto.

TEHNIČKI OPIS

Ova jednoredna ili višeredna linijska horizontalna mašina radi u taktnom režimu rada, i prema vrsti pogona i načinu funkcionisanja predstavlja kombinaciju mehaničkih i pneumatskih mehanizama – modula. Mašinu pogoni motoreduktor, koji preko razdelnika pogona pokreće glavno vratilo mašine, kao i koračni reduktor transportera. Na razdelnom reduktoru se nalazi lančanik sa sigurnosnom čivijom, koji čuva mašinu od preopterećenja.

Ulogu međufaznog povezivanja svih elemenata ciklusa mašine vrši transporter, koji prenosi čaše od jednog mehanizma do drugog, sve do izbacivača čaša koji ih iznosi na prihvatni sto odakle ih radnik skuplja i zbirno pakuje. Doziranje je klipno, sa zapreminskim odmeravanjem količine, a napajanje dozatora se može vršiti i iz posude koja se nalazi na mašini.

Postolje mašine, zaštitne obloge, i ostali elementi koji dolaze u kontakt sa materijom koja se pakuje su izrađeni od nerđajućeg čelika, a zona punjenja je oklopljena pleksiglasom.

Mašina se isporučuje sa vlažnim (pečatnim) datumom ili nosačem za ink jet štampač.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

 

– kapacitet mašine Q = 1500 – 12000 čaša / h
– opseg doziranja 0,10 – 0,5 l
– instalisana snaga Pi = 1,80 – 3,6 kW
– nazivni napon 3 x 380 V  50 Hz
– nazivni pritisak p = 6 – 8 bar
– potrošnja vazduha (na 6 bar-a) 215 – 420 Nl / min
– dimenzije mašine D x Š x V 2860 ( 4000 ) x 980 ( 2300 ) x 2300 mm
– masa mašine M = 990 – 2600 Kg
– prečnik venca  čaše za termovar D = 75 i 95 mm